Головна Економічна теорія Основи національної моделі економіки Економічна влада та економічна залежність
охарактеризуйте основные черты либерализма

Економічна влада та економічна залежність

Та ступінь концентрації прав власності, яка дає власнику можливість підпорядкувати собі сам процес творення об'єктів власності, перетворює його в особливе економічне особа, яка може розпоряджатися створеним продуктом і створеним доходом. Власниками акцій можуть бути багато особи (фізичні і юридичні), але розпоряджатися результатами діяльності фірми Мауг лише ті, хто володіє контрольним пакетом.

Стосовно до підприємств, які не є акціонерними товариствами, право на результат виробництва і дохід мають ті, хто сконцентрував моно Польна права на засоби і умови виробництва, сам процес виробництва і його результат.Цей суттєвий момент реального процесу присвоєння не фіксується наукою правової, і для соціально-диференційованого розгляду реального процесу присвоєння потрібно економічний аналіз власності. Такий аналіз дозволяє встановити такий розподіл прав, коли одні й \ е-ють «право» тільки створювати власність (об'єкти присвоєння), а інші і \ ЕОТ право розпоряджатися цим результатом.

Крім згаданої вище факторів монополізації виробництва, слід зазначити дві особливих джерела економічної влади: гроші та економічну полі тику.Гроші як загальний форма багатства можуть бути обмінені на будь-яку комбінацію ( «пучки») прав власності, що дають економічну владу. Концентрація грошового капіталу є джерелом і умовою перерозподілу прав власності, що дають економічну владу. Прикладом може служити формування контрольних пакетів акцій через торги акціями підприємств, що приватизуються, заставні аукціони.

В умовах перехідної економіки України існує нагальна проблема перерозподілу прав власності із метою стимулювання зростання ефективності реального процесу присвоєння або творення об'єктів подальшого правового регулювання. Чим більші права розпорядження створеним доходом і продуктом сконцентровано в руках тих, хто їх реально створює, тим більше умов для зацікавленості працівників у ефективному функціонуванні господарської структури.

Іншим суттєвим джерелом економічної влади є економі чна політика держави.За допомогою економічній політики можна установити умови перерозподілу прав власності і концентрації правомочностей володіння, перерозподілити економічну владу. Ці процеси актуальні особливо для перехідної економіки. Наприклад, лібералізація цін призвела до того, що оборотні кошти підприємств і грошові накопичення громадян стрімко знецінилися. Разом з тим настільки ж стрімко збільшилися грошові ресурси в сфері торгівлі спекулятивного і тіньового капіталу. Відбувається на цьому тлі приватизація різко обмежила доступ до економічній влади працівників і трудових колективів і так же різко збільшила можливості тор-гово-спекулятивного, тіньового і навіть кримінального капіталу.

Економічна політика має і інших можливостей для впливу на перерозподіл економічної влади. Вона може посилювати позиції фінансового капіталу на шкоду ефективному функціонуванню продуктивного капіталу, і навпаки. У США в час Великої депресії були створені умови для ефективного стимулювання продуктивного капіталу. Інша ситуація склалась у перехідний економіці Росії і країн СНД у перші роки перетворень, коли державою пріоритетно стимулювалося розвиток трансакційної спекулятивного капіталу. У економічної політики існує багато засобів впливу на концентрацію економічної влади або її корозію: податкові пільги та санкції, ліцензії та квоти, розміщення державного замовлення І т. п.

Найбільш істотним моментом економічної влади є ексклюзивне право на «плодоносні», тобто що приносять дохід, об'єкти власності. Мова, зрозуміло, втягати нема про природному, а суспільних відносинах.На поверхні економічних явищ видається, що дохід власнику приносить не працю і не підприємницьку діяльність, а сам титул власності, і що тут як би саме право породжує дохід. Але це лише на перший погляд. Земельна ділянка сам по собі не приносить доходу власнику, які б виключні права власності він на них не мав. Навіть оренда та суборенда самі по собі доходу не приносять, лише породжуючи право на дохід. Першоджерелом доходу і власника, і орендаря (і суборендаря) є тільки реальний процес творчого привласнення, про який йшлося вище. Для має також вантажопасажирську версію ресурсну середу має підключитися працю безпосереднього виробника благ, а виробник має вступити у відносини з власником ресурсів (у даному випадку - земельної ділянки). К такому ставленню виробника може змусити відсутність інший можливості реалізувати свої професійні функції і відсутність можливості розпоряджатися результатами своєї праці. Тому необхідним супутником і протилежністю економічної влади є економічна залежність. Відповідно, в економіці існує привласнення на основі економічної влади, залежності або свободи.

основные категории психических явлений