Головна Мікроекономіка Ринки факторів виробництва Фірми Попит на працю на зовсім конкурентному ринку (змінний один чинник)
категории политологии это

Фірми Попит на працю на зовсім конкурентному ринку (змінний один чинник)

На ринку праці ринкова ставка заробітної плати (так *) по суті є кривої пропозиції (= wL SL).При цьому в умовах досконалої конкуренції ставка заробітної плати має вигляд горизонтальної лінії. Одночасно ця ж лінія є і кривої граничних факторних витрат, тобто SL = MFCL. Проблема граничних витрат факторних нами вже розглядалася (див. параграф 9.2). Нагадаємо, що граничними факторними витратами праці називається приріст загальних витрат фірми у звязку зі збільшенням праці на одиницю одну.

Тепер згадаємо, що таке граничний продукт праці (параграф 5.3.3, формула 5.7). Як ми вже зясували, формула граничного продукту праці (граничної продуктивності праці) дорівнює: MPL dQ = / dL = ДТР / dL.

У пункті 5.4 ми зясували (формула 5.12), що фірма отримає максимальну віддачу від наявного у неї капіталу, якщо ціна граничного продукту праці (VMPL) буде дорівнює ставці заробітної плати:

PxMPL = VMPL = w. (12.1)

Як лінія граничного продукту (MPJ, так і лінія ціни граничного продукту (VMPL) мають негативний нахил: зі збільшенням праці їх величини падають. А тепер повернемося до формули 12.1 і накладемо графік 12.2 на графік 12.1. Точка Л відповідає оптимальна зайнятість праці (?*), при якої прибуток фірми досягає максимуму.

При різних ставках заробітної платифірма буде наймати різну кількість праці, тому в умовах досконалої конкуренції (при фіксованому капіталі) крива попиту на працю (DL) збігається з лінією VMPL.

назовите наиболее быстрый способ остановки кровотечения