Головна Мікроекономіка Загальна рівновага і суспільний добробут
пропорциональная избирательная система признаки

Загальна рівновага і суспільний добробут

Теорія загальної рівноваги

Взаємодія ринків двох

Взаємодія трьох ринків

Модель Вальраса за нескінченному безлічі ринків

Дослідження взаємозвязків методом витрати-випуск

Парето-ефективність і суспільний добробут

Теореми добробуту. «Коробка Еджуорт»

Критерії громадського добробуту

Агрегація переваг

«Відмови ринку» і держава

Монопольна влада і Парето-ефективність

Зовнішні ефекти

Виробництво суспільних благ

Неефективність ринкового ціноутворення

Асиметричність Щоб отримати інформацію

Росія в «провал ринку»

предагональное состояние длительность