Головна Національна економіка Система потенціалів національної економіки
типология полит систем

Система потенціалів національної економіки

Загальний поняття про економічний потенціал

Національне багатство в традиційному розумінні

Природні ресурси

Розширена концепція національного багатства

Потенціал управління

Накопичення економічного потенціалу

Перехід до економіки знань

Розвиток науки в Росії

Розвиток високих технологій в Росії

Збереження та дальший розвиток потенціалу науки і високих технологій - найважливіша умова сталого економічного зростання Росії

Розміри території та природні умови

Заселеність території

Сутність та утримання сучасної державної регіональної політики

Єдиний і загальне еконрміческое простір

Принципи федералізму

Проблеми розвитку федеративних відносин у Росії

Населення російських регіонів

Валовий регіональний продукт

Інвестиції регіонів для розширення відтворення

гигиеническая оценка расписания уроков