Головна Національна економіка Система потенціалів національної економіки Проблеми розвитку федеративних відносин у Росії
как осуществляется взаимосвязь гражданского общества и государства

Проблеми розвитку федеративних відносин у Росії

Історичний досвід розвитку державного територіального управління царської Росії характеризували дві особливості. По-перше, назване управління реалізовувалося в рамках унітарної моделі національної державності. По-друге, його основу становила адміністративно-командна система управління.

Спадкоємцем цієї практики був СРСР. 'У радянський період владна вертикаль включала в себе як основи становлення та укрупнення партійні комітети, меншою мірою - профспілки і радянські органи. Ці «новели» не внесли б якісної новизни у принципи державного територіального управління, якщо б не заперечення ринкових відносин.

Результатом даного заперечення виступила переважно «вузька» трактування регіональної політики в СРСР, що, зокрема, породило її слабку соціальну мотивацію на місцях.

Так, наприклад, розвиток республік, автономій і регіонів здійснювалося не з метою формування на їх територіях господарських комплексів, що забезпечують реалізацію щоденних потреб населення, що знижують залежність республік, автономій і регіонів від поставок на їх територію товарів і послуг та ін. Розглядає розвиток перш за все орієнтувався на забезпечення потреб або всього народно-господарського комплексу, або галузей і окремих загальнодержавних програм.

Обмеживши завдання розміщення продуктивних сил метою перетворення економіки у «єдину фабрику», керівництво країни реалі-зовивало лише один аспект регіональної політики - політику територіальну. У результаті склалася спільний економічний простір, в межах якого могла виникнути тільки псевдофедерація. Названий псевдофедералізм був породжений орієнтацією не на комплексний розвиток регіональних господарств, а на використання всієї сукупності регіональних ресурсів країни, оскільки регіони не розглядалися як об'єкти управління, що володіють власними інтересами.

Багато в чому, незважаючи на суттєві досягнення в галузі розвитку республік і регіонів, саме з цієї причини в умовах переходу до ринку більшість господарських регіональних комплексів виявилося не здатне гарантувати забезпечення навіть елементарних соціальних потреб населення. Причина у тім, що структура регіональної економіки десятиліття вибудовувалася насамперед під завдання вирішення общегосударртвенних завдань і лише в другу чергу - реалізації регіональних інтересів.

Розміщення продуктивних сил Характер і визначав національно-державний устрій країни. У СРСР відтворювався типовий для загального економічного простору національно-територіальний принцип адміністративно-територіального поділу.

Причиною та результатом зазначеного підходу до національно-державному пристрою виступила державна національна політика. Їй була притаманна підміна національної інтересу всіх громадян (незалежно від їх етнічного походження) механічною сумою інтересів окремих етнічних спільнот. Пра-ть на «суб'єктність» у складі СРСР (і Української РСР) не була пов'язана з економічним потенціалом республік і регіонів, в результаті чого адміністративно-територіальний поділ країни придбав «позаекономічних» природу.

Перераховані особливості не зникли з розпадом СРСР. Саме вони багато в чому посилили кризові явища в економіці та суспільстві. Іншого і бути не могло, оскільки реформи, спрямовані на формування реальної федерації, розгорталися в межах загального (неринкового) економічного простору.

Однак труднощі в галузі створення реальної федерації збільшують і фактори об'єктивного порядку.

Насамперед, виділимо такі економічно-географічні особливо-сті, як істотні відмінності природно-кліматичних умов. Різна насиченість регіонів транспортній та енергетичній ін-фраструктури. Розрізняється чисельність і щільність що проживає в регіонах населення. За цих умов якісно відрізняються нормативи забезпечення соціальних потреб населення, витрати держави, регіонів і місцевого самоврядування, наприклад, у сфері медицини та освіти. Характеристика цих відмінностей дана в лре-дидущей чолі. Додатково це буде зроблене в наступній главі,

Етнокультурні особливості Істотними є. Мають місце відмінності історичних традицій. Якісно різні уявлення про базові цінності і про прийнятності тих чи інших механізмів перетворень характерні не тільки для окремих категорій громадян, але і для територіальних громад.

І нарешті, слід вказати на історичні особливості, серед яких велике значення має та обставина, що за свою майже тисячолітню історію наша суспільство не мало досвіду життєдіяльності в умовах федеративних відносин. Розрізняються і уявлення громадян про форми і методи організації влади.

Під кінець 1990-х рр.. стала зрозуміла значущість впливу вищезазначених особливостей як на результативність соціально-економічних реформ, так і на перспективи формування в Росії реальної федерації. Стало очевидно, що подальша механическая, некерована децентралізація системи державного територіального управління загрожує незворотними негативними змінами економічного, правового і політичного простору країни. Було також визнано, що, як мінімум, з двох причин вітчизняного федералізму розвиток не може піти по шляху, який був пройдений федераціями іншими.

По-перше, в Росії повною мірою не реалізуємо принцип субсидіарне ™, який можна досягти тільки в ситуації мінімальних розходжень рівнів соціально-економічного розвитку регіонів (як це, наприклад, має місце в Західній Європі, де розрив базових показників розвитку регіонів не перевищує 3 -- 5 разів, або в США, де він становить 2-3 рази). У Росії ж, де з низки соціально-економічних показників міжрегіональні відмінності складають десятки разів, виникає об'єктивна необхідність у компенсаційних механізмах. І задіяти ці механізми можна лише на загальнофедеральному рівні.

По-друге, довелося визнати, що в Росії розподіл предметів відання між державою і регіонами слід здійснювати не «знизу», як це мало місце у всіх федераціях світу, а «зверху». У нас не регіони передають частина своїх предметів відання державі, а держава - регіонах. Звичайно, такая практика не має нічого загального з світовим досвідом. Однак десятиліття реформ довело, що інша модель призведе до руйнування країни, як це відбулося з СРСР, Югославією, Чехословаччиною.

У цій ситуації держава об'єктивно змушена взяти на себе тягар відповідальності за забезпечення комплексу соціальних функцій, які в інших умовах входили б у прерогативу регіонів і місцевого самоврядування. Але дана відповідальність повинна поширюватися лише на початковий період формування федеративних відносин.

волеология