мировая политика и международные отношения

Валовий регіональний продукт

Результати відтворення в російських регіонах вимірюються державної статистики за допомогою значень показників валового регіонального продукту (ВРП).Показники ВРП регулярно обчислюються та публікуються офіційною статистикою по регіонах з 1995 р. і виділяються з показників ВВП самостійним підсумком по країні як сума ВРП всіх регіонів.

Як випливає з офіційних оцінок, рівень економічного розвитку Росії в 1995 р. склав 60,4% від передреформний рівня 1989 р., на якому він залишився аж до 2000 р., хоча виробництво в окремих галузях скоротилася до рівня 1960-х років або ще більше. Тільки з початком XXI ст. Росія змогла продовжити свій соціально-економічний розвиток.

За останні роки російські статистика почала вимірювати значення показників ВВП і ВРП як у рублях, так і в доларах США, залучаючи результати міжнародних зіставлень показників «паритету купівельної спроможності (ПКС) валют» по великій кількості країн. Це дозволяє порівнювати значення показників російських регіонів з іншими країнами, світові виявляючи тенденції, виявляти найменш розвинуті регіони Росії як головні резерви підйому загального рівня життя росіян, знаходити шляхи виходу на среднероссійскій рівень, а потім - на середньосвітовий рівень і, в кінцевому підсумку, істотно перевищити його.

Створюваний і використовується в Росії обсяг ВВП, а в регіонах - ВРП за останнє десятиліття змінюється дуже суперечливо за своїм обсягом і за структурою. Лише у початку нового століття почався процес збільшення як обсягу, так і зміни структури ВВП. Однак при збільшенні процесу споживання масштаби накопичення далеко не достатні для розширення відтворення основного та оборотного капіталу, для сталого соціально-економічного розвитку господарства всієї країни і, особливо, у багатьох регіонах.

У регіонах намітилася тенденція підвищення питомої ваги послуг, що надаються в найважливіших галузях господарства. Проте в низці федеральних округів (Приволзький, Уральський, Сибірський) більше половини ВРП створюється в промисловому виробництві. З іншого боку, структура ВРП не відповідає структурі ринкової економіки, особливо по питомій вазі ринкових послуг. У Росії до цих пір в усіх регіонах висока питома вага неринкових послуг, хоча по округах він істотно відрізняється. Якщо з Росії в цілому знаходяться такі послуги на рівні 7-8% ВВП, то в Північно-Західному, Приволзькому, Сибірському та інших федеральних округах їх рівень вищий, особливо в Далекосхідному ФО. У будь-якому випадку в регіонах невисокий рівень загального обсягу наданих послуг зв'язку, ЖКГ і навіть торгівлі і громадського харчування.

Дані про галузевій структурі ВРП дають змогу встановити, що промислові підприємства створюють його третину. Однак у Москві такі підприємства створюють лише десята частина ВРП, а в Красноярському краї - майже дві третини. У основні промислових регіонах Північно-Західного, Приволзького, Сибірського та Далекосхідного федеральних округів промислові підприємства дають приблизно 40% ВРП цих регіонів, а в Уральському ФО - майже половину.

Сільськогосподарські підприємства забезпечують лише менше десятої частини ВРП країни, а в Південному ФО - близько п'ятої частини. Однак такі підприємства у низці федеральних округів зазвичай створюють від 5 до 10% їх ВРП, а по багатьом - четверту-п'яту частину (Брянська, Свердловська, Курганська обл., Республіки Дагестан і Мордовія, Краснодарський край). Разом з тим у ряді регіонів сільське господарство не відіграє суттєвої ролі (республіки Саха і Комі, а також Тюменська обл.).

Торгівля і громадське харчування утворюють трохи більше шостій частині ВРП країни. Підприємства цієї галузі важливими для формування ВРП багатьох регіонів, але їх значущість коливається від 4,5% (Тюменська обл.) До 57% (м. Москва). Такі відмінності викликаються зазвичай нерозвиненістю цієї сфери в багатьох регіонах і самозабезпечення населення.

Підприємства транспорту грають істотну роль в функціонування економіки на величезному просторі країни, і вони утворюють трохи менше її десятої частини ВРП регіонів, але їхній внесок у ВРП країни різко коливається від 5% (Центральний ФО) до більш десятої частини (Далекосхідний ФО).За суб'єктам Федерації їх значимість коливається від 4% (Камчатська обл.) До 22% (Амурська обл.). Це також наслідок нерозвиненості системи громадського транспорту.

Цілком очевидно, що при аналізі господарської діяльності регіонів важливо також мати уявлення про ступінь ефективності створення ВРП у розрахунку на душу населення.

При розгляді даних слід пам'ятати, що за 1996-1999 рр.. Фізичний обсяг ВВП залишався нижче рівня 1995 р. і лише до 2001 р. перевищив рівень 1995 р. приблизно на п'яту частину. Тим самим рівень 2001 Ti склав 80% від рівня 1989 р., тобто не досяг максимального рівня розвитку країни до переходу до ринкових відносин. Кажучи іншими словами, лише на початку XXI ст. відбувається заповнення втрат в тхне країни і регіонів. Аналогічні тенденції створюваного в регіонах ВРП, в яких пожвавлення економічної діяльності почалося з 1999 р. Поміщені дані дозволяють також виявити ряд закономірностей територіальної структури ВРП.

Питома вага участі у створенні ВРП більшості регіонів відносно стабільні (Приволзький ФО створює близько п'ятої частини ВРП всіх регіонів; Північно-Західний ФО - 10%; Південний - кілька меньше; Уральський - шосту частину; Далекосхідний - двадцята частина сукупного ВРП Росії). Винятком є Центральний ФО, питома вага якого ВРП за розглянутий період підвищився з чверті до третини всього продукту регіонів. З іншого боку, Сибірський ФО знизив свій внесок у ВРП Росії за цей період з 15 до 11%. Саме такі пропорції характерні для сучасної територіальної структури створюються в Росії товарів і послуг.

Значення таких регіональних показників допомагають виявляти ті регіони, ВРП яких нижче среднероссійского рівня. Саме на, ці регіони треба звертати увагу при складанні програм їх розвитку, щоб сприяти забезпеченню населення доходами, які забезпечують прожитковий мінімум, і істотно підвищувати середній рівень життя всіх росіян.

Так, у Центральному ФО ВРП нижче среднероссійского рівня мають мешканці Московської обл. і, особливо, Брянської та Іванівської обл. У Північно-Західному ФО такий стан у жителів Карелії, Калінінградської, Псковській та Ленінградської областей. У Південному ФО майже всі суб'єкти Федерації мають ВРП на душу населення нижче среднероссійского. Навіть у значній частині регіонів Приволзького, Далекосхідного і Уральського ФО населення забезпечене на душу населення нижче среднероссійского.

определение репродуктивного здоровья