Головна Національна економіка Регулювання національної економіки Формування інститутів корпоративного підприємництва в Російській Федерації
функции политической идеологии

Формування інститутів корпоративного підприємництва в Російській Федерації

Для успішного функціонування корпорацій у національній економіці необхідно виконання ряду умов: розвиненість економіки, повага до приватної власності; переважання економічно активного населення, готового особистими внесками брати участь у розвитку корпоративного сектора економіки; співіснування різних форм власності та їх законодавчий захист; наявність достатньої кількості професійних менеджерів, фахівців у сфері корпоративного управління; існування в економіці інституцій, що забезпечують нормальний розвиток корпорацій (наприклад таких, як ринок цінних паперів).

Розглянемо основні етапи становлення та розвитку корпоративного підприємництва в пострадянській Росії.

Перший етап розвитку корпоративної (акціонерної) власності форми кінця охоплює період від 1990-х рр.. до 1992 р. Він знаменується розвалом командно-адміністративної системи господарювання. Саме в цей період з'являються перші великі корпорації, такі як «Газпром».

Корпорації цього періоду виникають шляхом реорганізації великих народногосподарських комплексів на базі створених за радянських часів активів, а корпоративна середу цього періоду була подібна системі партійно-господарських активів, де всі ключові посади на підприємствах розподілялися відповідно до принципів приналежності до партійно-господарській номенклатурі і особистими заслугами перед бюрократичним апаратом управління радянських часів.

На цьому етапі закладалися основи корпоративних відносин між представниками директорського корпусу і структур, наближених до партійно-номенклатурних органам управління, але вже з'явилися паростки народжується корпоративним середовищем. З'являються перші комерційні банки та приватні страхові товариства, тобто, крім промислового в Росії зародився фінансовий капітал, який також вимагав розвитку корпоративних відносин і структур.

Другий етап, який зайняв період з 1991 по 1998 р., характеризується чековою приватизацією грошової і приватизацією і виникненням перших фінансово-промислових груп.

Створені під час приватизації великих державних підприємств акціонерні товариства вже можна було відносити до корпорацій, але відсутність акціонерного законодавства, недооцінений-ність майна, а також непідготовленість менеджменту підприємств зводили корпоративне управління до традиційних методів управління, які у виконанні погано підготовлених до роботи в умовах ринку менеджерів приводили до подальшого розвалу і в остаточному підсумку банкрутства підприємств.

На основі взаємодії банків, підприємств нафтогазового комплексу інших підприємств, продукція яких залишалася затребуваною, почав складатися певний корпоративний стиль взаємин, який характеризується галузевим егоїзмом. Це сформувало негативне ставлення населення до процесів реформування економіки. Проте саме в цей період були закладені основи корпоративності серед нових підприємницьких структур, створених молодими підприємцями, які стояли перед альтернативою: або увійти до кооперації з колишніми державними структурами, або протиставити їм цивілізований бізнес, заснований на досвіді зарубіжних корпорацій. До того ж на прийняті в корпораціях рішення почало впливати вже отримане зарубіжне освіту в нових для російської економіки сферах: на фінансовому та фондовому ринках, на ринку зобов'язань, в маркетингу, менеджменті. Що почалося активна взаємодія західних і російських корпорацій, їх спільна робота на російському фондовому ринку неминуче вели керівників російських компаній до вивчення та засвоєння особливостей корпоративного управління.

У середині 1990-х рр.. виникла законодавча база, що забезпечує реєстрацію знову создаваемихдкціонерних товариств, функціонування ринку цінних паперів, здійснення грошової приватизації. У цей період формується активно інфраструктура ринку: створюються інвестиційні корпорації та фонди, депозитарії та реєстратори, пайові інвестиційні фонди, страхові корпорації, аудиторські та консалтингові фірми, пенсійні фонди, а великі закордонні корпорації відкривають в Росії свої філії, представництва або створюють спільні фірми.

У цей період активно розвивається корпоративне управління і в регіонах Росії. Регіони приймають місцеві закони, що полегшують інвестиційний процес, створюються "вільні економічні зони» з пільговим податковим режимом, об'єктом купівлі-продажу відповідно до прийнятих регіональними законами стає земля і інші об'єкти нерухомості.

Третій етап розвитку корпоративного управління в Росії почався із зовнішнього і внутрішнього дефолта в серпні 1 9 9 8 р. і триває по теперішній час. Цей етап почався з масового відпливу капіталів з Росії і супроводжувався напруженістю на валютному ринку поряд з практично повною відсутністю ринку корпоративних цінних паперів, що зробило регіональні фінансові інструменти практично єдиним способом захисту від інфляції та отримання доходу в Росії.

Складність ситуації посилювалася слабкою підготовленістю російських менеджерів вищої ланок до використання принципів стратегічного управління, відсутністю навичок визначення довгострокових перспектив, визначення пріоритетів при залученні капіталів та інвестицій, невмінням розуміти істинну мотивацію партнерів по бізнесу. На цьому фоні йшов подальший розділ та переділ власності, але уже з активною участю акціонерів розуміють свої права.

Особливу проблему становила корупція і тиск на бізнес криміналітету. Перед підприємцями стояло непросте альтернатива: або входити в контакт з мафіозними структурами і поступово втрачати управління, або будувати таку систему корпоративних відносин, яка дозволяла б зберегти і контроль в управлінні, і власність. Практика показала, що перший шлях виявився не тільки неефективним, а й згубним для молодого корпоративного бізнесу, в той час як компанії, що будували свою діяльність на основі базових державних документів і накопиченого досвіду, створювали «прозору» систему корпоративних відносин, задаючи орієнтири для всієї російської економіки.

Сучасною особливістю російських корпорацій є взаємодія та інтеграція банківського і промислового капіталу.

Однак фінансові ресурси в економіці країн обмежені, а попит на них пред'являє не лише промисловий сектор, але і сфера торгівлі, і інші галузі економіки, які мають різні ризики і прибутковість. И саме розквітом торгівлі забезпечувався випереджаюче зростання фінансового сектора в 1990-і рр.. Однак в умовах уповільнення зростання торгового сектора, загострення у ньому конкуренції та зменшення прибутковості знизилася ефективність кредитування і підвищилися ризики.

В даний час банки вимушені звернути увагу на виробничий сектор та інфраструктуру. Разом з тим, щоб зменшити ризики, необхідно мати як можна більш детальну інформацію про фінансовий стан підприємств у цілому і можливість активної участі в їх управлінні. Організаційна форма корпорації дає можливість таку. При цьому, оскільки для банків важливими є не лише прямі вкладення, а й портфельні інвестиції, вони зацікавлена в отриманні великих пакетів акцій.

группа здоровья