Головна Національна економіка Регулювання національної економіки Основи оподаткування організацій і громадян
на каких основаниях определяются типологии лидерства

Основи оподаткування організацій і громадян

Залежно від порядку віднесення податкових платежів на ціну продукції, робіт і послуг все податки з підприємств та організацій можна розділити на три групи: 1) що включаються в ціну продукції або непрямі; 2) відносяться на витрати й на фінансові результати діяльності; 3) сплачуються з прибутку.

Кпервойгруппе податків і неподаткових платежів відносяться:

• податок на додану вартість (ПДВ);

• акцизи;

• митні збори.

Відповідно до гл. 21 Податкового кодексу Російської Федерації ПДВ сплачують організації, індивідуальні підприємці та особи, визнані платниками цього податку у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон Росії.

Право на звільнення від ПДВ мають платники податків, в яких за три послідовних календарних місяця загальна сума виручки без ПДВ не перевищує 1 млн руб.

ПДВ обкладають операції по реалізації товарів, робіт послуг і на території Росії, в тому числі які використовуються для власних потреб і переданих безоплатно, ввезення товарів на митну територію країни, виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання.

Не підлягають оподатковуванню реалізація на території Росії послуг зі здачі в оренду службових і житлових приміщень іноземним громадянам і організаціям, медичні послуги, банківські операції, здійснювані банками (за винятком інкасації), послуги страхових організацій та ряд інших.

Ставки ПДВ встановлені в розмірі 0, 10% і 18. За нульовою ставкою обкладаються товари, що експортуються за межі митної території Росії; роботи, безпосередньо пов'язані з виробництвом, реалізацією, транспортуванням і навантаженням таких товарів; товари (-роботи, послуги) для офіційного користування іноземними дипломатичними представництвами чи для особистого користування персоналу цих представництв. Введення нульової ставки на експортовану продукцію дозволяє при формуванні податкової бази приймати до відрахування ПДВ, сплачений по набуває, товарів (робіт, послуг).

По продовольчих товарах і товарах для дітей в рамках встановленого законом переліку застосовується ставка ПДВ у розмірі 10%, а щодо інших товарів, робіт і послуг - 18%.

Сума податку, що підлягає сплаті в бюджет, зменшується на суму податкових відрахувань, тобто сум ПДВ, сплачених товарів платником пріпріобретеніі (робіт, послуг) при здійсненні виробничої діяльності або для перепродажу, а також при ввезенні товарів на територію Росії.

Акцизами обкладаються, як правило, високорентабельні товари для вилучення в дохід держави отриманої виробниками надприбутки, товари, які вважаються шкідливими і дефіцитними. Відповідно d гол. 22 Податкового кодексу підакцизними товарами є етиловий спирт, спиртовмісна й алкогольна продукція, пиво, тютюнові вироби, легкові автомобілі та мотоцикли, автобензин, дизельне паливо, моторні масла.

Платниками акцизів виступають організації та індивідуальні підприємці, що реалізують вироблені ними підакцизні товари на оплатній або безоплатній основі. За алкогольної продукції об'єктом оподаткування є також її реалізація з акцизних податкових складів оптових торгових організацій. З 2003 року коло платників розширений за рахунок осіб, що здійснюють операції з нафтопродуктами (виробництво, оптову або роздрібну реалізацію), які повинні отримати в податкових органах свідоцтва про реєстрацію на відповідні види діяльності.

Податкова база при реалізації товарів підакцизних, за якими встановлено тверді (специфічні) ставки в рублях і копійках на одиницю виміру (літр, штуку, тонну), визначається як обсяг реалізованої або переданої продукції в натуральному вираженні. Якщо законом встановлені адвалерні (відсоткові) ставки, податкової базою виступає вартість реалізованих підакцизних товарів в цінах без акцизу і ПДВ.

Мита - це грошові сборц, стягнуті державою через мережа митних органів з товарів, майна і цінностей при перетині ними кордону країни.

У податкової та митної практиці виділяють імпортні, експортні і транзитні мита. За способом нарахування розрізняють адвалерні мита, що стягуються з вантажовласників у відсотках від митної вартості товару специфічні мита, що стягуються за твердими ставками в залежності від фізичних характеристик товару (ваги, кількості, обсягу), і альтернативні або комбіновані мита, що поєднують обидва попередні способи. Справляння митних зборів здійснюється у відповідності з митним тарифом - систематизованих по групах товарів переліком мит з автомобілів, які ввозяться або вивозяться товарів. Крім мит митний тариф містить митні збори - додаткові платежі, які стягуються за послуги митні.

Існує три основних типи митного тарифу: подвійний - з максимальними і мінімальними ставками мита по кожній товарній позиції, заборонний - високий тариф, покликаний захистити внутрішній ринок, і диференційований, який дозволяє віддавати перевагу певним товарах і знижувати ставки мит або стягувати мита за підвищеними ставками . До другої групи належать:

• єдиний соціальний податок;

• транспортний податок;

• платежі за користування природними ресурсами;

• державне мито за здійснення юридично значимих дій;

• податок на майно.

, З 2001 р. платежі в позабюджетні державні соціальні фонди (пенсійний, обов'язкового медичного і соціального страхування) об'єднані в єдиний соціальний податок, регламентований гол. 24 Податкового кодексу РФ. Платниками податку являють-ся організації, індивідуальні підприємці та інші роботодавці, що проводять виплати найманим працівникам.

Об'єктом оподаткування визнаються виплати та винагороди, що нараховуються працівникам по всіх підставах, включаючи виплати у натуральній формі. Максимальна ставка податку - 26%. З податкової бази, що перевищує 280 тис. крб., Встановлені регресивно зменшуються ставки податку.

Транспортний податок сплачується в терміни, встановлені законами суб'єктів Російської Федерації. Податок обчислюється, виходячи з виду і марки автомобіля, мотоцикла, автобуса і водно-повітряного транспортного засобу, потужності його двигуна в л.с. і ставок податку, встановлених в рублях за 1 к.с. За транспортним засобам, які не мають двигунів, податкова ставка в рублях встановлюється на 1 реєстрову тонну місткості або на одиницю транспортного засобу.

Земельний податок сплачується за ділянки, що надані у собст-ності, володіння або користування. Базою для нарахування податку є кадастрової вартість земельних ділянок, що визначається відповідно до земельного законодавства РФ. Ставки податку встановлюються органами місцевого самоврядування, але не вище 0,3% відносно земель сільськогосподарського призначення, зайнятих житловим фондом або особистим підсобним господарством, і 1,5% у відношенні інших земель.

Податок на видобуток корисних копалин ре г л аментірован г л.26 Податкового кодексу РФ. Платниками податку є організації та індивідуальні підприємці, які визнаються користувачами надр відповідно до Закону «Про надра". Надання надр у користування оформляється ліцензією. Об'єктом оподатковування зізнаються корисні копалини, здобуті з надрокористування на території Росії, її континентального шельфу та на територіях, що знаходяться під юрисдикцією Росії. Податкова база визначається у вартісному виразі окремо по кожному виду видобутої корисної копалини. У Податковому кодексі єдині встановлені податкові ставки у відсотках від вартості добитогсгеирья по кожному його виду, крім нафти, за якою діє базова \ ставка в рублях за тонну, коректовані з урахуванням динаміки світових \ цін на нафту.

Водний податок стягується з підприємств і організацій, що використовують водні об'єкти із застосуванням технічних засобів на підставі ліцензії. Платіжна база в залежності від виду користування визначається як обсяг забраної води, обсяг продукції без забору води (електроенергії, сплавленого ліси), площа акваторії використовуваних водойм.

Податкові ставки встановлені диференційовано за видами користування, економічних районах, басейнів річок та озер, акваторій морів.

Державне мито стягується за здійснення юридично значимих дій (наприклад, з позовних та інших заяв і скарг, що подаються до судів) або за видачу документів уповноваженими на те органами або посадовими особами.

З 2005 р. державне мито замінює численні збори, раніше стягувалася різними органами і установами на свою користь, і надходить до бюджетів різних рівнів, за винятком консульського збору.

До податків, що відносяться на фінансові результати, відноситься податок на майно організацій.

Податок на майно уп лачівают організацій, що мають майно на території Росії. Об'єктом оподаткування з 2004 р. згідно з гл. 30 Податкового кодексу є основні засоби, що знаходяться на балансі платника, що враховуються за залишковою вартістю.

Граничний розмір ставки податку на майно організацій не може перевищувати 2,2% від бази оподаткування. Конкретні ставки та пільги з податку встановлюються законами суб'єктів РФ.

Основною податком третьейгруппи є податок на прибуток організацій, які й виступають головними платниками цього податку відповідно до гл. 25 Податкового кодексу РФ.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається як отриманий дохід, зменшений на величину зроблених витрат. Прибутком організації визнаються доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) і майнових прав, а також позареалізаційні доходи, до яких відносяться доходи від дольової участі в інших організаціях, від операцій купівлі-продажу іноземної валюти, від здачі майна в оренду, штрафи, пені та інші санкції за порушення договірних зобов'язань або суми відшкодування збитків і збитків, безоплатно отримане майно та ін

При визначенні податкового бази не враховуються доходи у вигляді майна у формі застави або внеску в статутний капітал організації, засоби у вигляді безоплатної допомоги відповідно до федерального закону, кредитні кошти та ін

Витрати платника податків визначаються відповідно до гл. 25 Податкового кодексу, і лише окремі види видатків (на відрядження, підйомні, норми природного убутку) затверджуються відповідно до Кодексу в порядку, що встановлюється Урядом Росії. Витратами зізнаються обгрунтовані й економічно виправдані витрати, здійснені платником податків. Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, підрозділяються на матеріальні витрати, витрати на оплату праці, суми нарахованої амортизації і інші.

Порядок нарахування амортизації в цілях оподаткування прибутку має низку відмінностей від порядку, встановленого відповідним положенням по бухгалтерському обліку. Амортизується майно розподіляється по десяти амортизаційних групах у відповідності з термінами корисного використання, які визначаються платником податку самостійно на дату введення об'єкта в експлуатацію на підставі класифікації основних засобів, що затверджується Урядом РФ. Відповідно до Податкового кодексу амортизація може стягуватися лінійним або нелінійною (регресивним) методом.

До складу витрат включаються також витрати на ремонт основних засобів, на освоєння природних ресурсів, на НДДКР, на добровільне страхування, рекламу, навчання персоналу, витрати на сплату відсотків за залученими коштами в повному обсязі.

З 1 січня 2002 р. загальна ставка податку на прибуток становить 24% для всіх платників податків, включаючи банки, біржі та страхові компанії. З 2005 р. до федерального бюджету зараховуються 6,5%, до бюджетів суб'єктів федерації 17,5% з правом їх зниження до 13,5%. З доходів у виді дивідендів стягується податок у розмірі 9%, з відсотків по державних і муніципальних цінних паперів - 15%. Для доходів у вигляді відсотків за державними та муніципальними облігаціями, емітованими до 2 січня 1997 р., прибули Центрального банку Росії встановлена нульова ставка податку.

Основними з податками населення є податок на прибутки і податок на майно фізичних осіб. Значну частку надходжень податку на доходи забезпечують індивідуальні підприємці, які не мають статусу юридичних осіб.

Платниками податку на доходи фізичних осіб виступають фізичні особи - податкові резиденти РФ і фізичні особи, які одержують доходи від джерел у Росії, які не є податковими резидентами. До останніх відносяться фізичні особи фактично знаходяться на території Росії менш 183 днів у календарному році.

Об'єктом оподаткування визнаються доходи у грошовій, натуральній формах ілзіде матеріальної вигоди.

Не підлягають оподаткуванню державні допомоги, крім допомоги з тимчасової непрацездатності, державні пенсії, компенсаційні виплати, встановлені чинним законодавством, суми одноразової матеріальної допомоги у зв'язку з надзвичайними обставинами, стипендії, доходи від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві худоби, продукції рослинництва, квітникарства, 1 бджільництва і ряд інших доходів.

Податкова база визначається окремо по кожному виду доходів, що обкладаються різними податковими ставками. Доходи, що оподатковуються за основною ставкою, тобто 13%, зменшуються на суму податкових відрахувань - стандартних, соціальних, професійних і майнових. Наприклад, стандартний щомісячний податкове вирахування в розмірі +400 руб. поширюється на всіх платників податків і діє до місяця, у якому їхній дохід з початку податкового періоду перевищив 20 тис. руб. На кожну дитину, студента або учня денної форми навчання передбачено податковий вирахування у розмірі 600 руб. до досягнення доходу 40 тис. руб.

Соціальні податкові відрахування в клю ють б лаг отворітельние Расх ди в розмірі не більше 25% доходу податкового періоду, освітні витрати за своє навчання або навчання дітей на суму не більше 38 тис. руб. в рік на кожну дитину расходиза й медичні послуги у відповідності до затвердженого переліку з лікування самого громадянина, чоловіка або дружини, батьків і дітей, включаючи вартість медикаментів, у сумі не більше 38 тис. руб. на рік.

Майнові податкові відрахування пр оізводятся з доходів від дажи про майна. Наприклад, при продажу об'єктів нерухомості, що знаходилися у власності фізичної особи менше трьох років, не обкладаються доходи на суму до 1 млн руб. При продажу житла цей термін також становить три роки. Відрахування в зв'язку з новим будівництвом або придбанням житлового будинку або квартири надається на суму фактичних витрат у межах 1 млн руб. незалежно від терміну.

З 2001 р. замість шкали прогресивного оподаткування до більшої частини доходів фізичних осіб введена єдина мінімальна податкова ставка 13%. Крім того, за окремими видами доходів, не пов'язаних з трудовою і професійною діяльністю, встановлені підвищені ставки. За ставкою 30% оподатковуються доходи нерезидентів РФ, ставка 35% діє стосовно призів на конкурсах, що проводяться з метою реклами товарів, процентних доходів по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої виходячи з діючої ставки рефінансування Центрального банку Росії по рублевих і 9% річних за вкладами в іноземної валюті, і ряду інших аналогічних доходів. За доходами від дольової участі в діяльності організацій у вигляді дивідендів діє податкова ставка в розмірі 9%.

Податок на майно фізичних осіб обкладається що знаходиться у їх власності нерухомість. Об'єктами податку є житлові будинки, квартири, гаражі, дачі, магазини, кафе та інші будівлі, приміщення та споруди. Діапазон ставок податку на ці об'єкти, встановлених федеральним законодавством, при вартості майна до 300 тис. руб. до складає 0,1%, понад 300 до 500 тис. руб. - Від 0,1 до 0,3%, понад 500 тис. руб. - Від 0,3 до 2%.

При розгляді складу податків, динаміки податкових ставок і пільг по окремих податках можна зробити висновки про напрямки державної податкової політики НАТОм чи іншому етапі економічного розвитку.

Податкова політика являє собою комплекс дій органів влади, що визначає форматування податкової системи для досягнення певних стратегічних цілей в ході розвитку економіки. Податкова політика є складовою економічної та фінансової політики держави.

Трансформація податкової системи з 1992 р. показує, що податкова політика за ці роки зазнавала певних змін. Протягом усього періоду і особливо у перші роки формування нового податкового механізму переважала фіскальна функція податкової системи для покриття бюджетних витрат держави. Цьому сприяла розширення сфери дії непрямих податків - ПДВ, акцизів, введення податку з продажів у період з 1998 по 2003 р.

Суттєво змінилася політика відносно оподаткування доходів населення. Якщо до 1995р. податкова політика була спрямована на стримування зростання заробітної плати, то з 2001 р. політика орієнтується на стимулювання її росту і виведення з тіні. Щодо податку на прибуток організацій спостерігається зниження податкових ставок при одночасному скорочення пільг та розширення податкової бази.

У той же час існуюча податкова політика не сприяє зростанню інвестицій, підтримки виробника та ін Практично відсутній документ, що регламентує складові частини державної податкової політики та її стратегічні напрями, що забезпечують стабільність і логіку розвитку податкової системи, підвищення її ефективності. Це ускладнює формування податкової політики на рівні суб'єктів Федерації та органів місцевого самоврядування.

основные способы временной остановки артериального и венозного кровотечения