Головна Світова економіка Світова господарська система Процеси глобалізації і положення національних господарств
типы политических партий

Процеси глобалізації і положення національних господарств

Глобалізація господарської діяльності в при теорії досконалої конкуренції, рівність умов позитивно впливає на розвиток економіки окремих країн і всього світу. Вважається, що завдяки цього процесу досягається економія на масштабі виробництва, більш ефективно розміщуються фактори виробництва в світі, стають більш доступними досягнення науки і техніки. На практиці, як показав досвід 80-90-х років XX ст., Вигоди від міровізаціі господарської діяльності, знаряддям якої виступають ТНК, залишається провідним розвиненим країнам. Не дивно, що концепція глобалізації має виразно західне походження, амеріканоцентрістское по своїй спрямованості. У політичному відношенні глобалізація виступає інструментом ведучих в економічному відношенні держав для вирішення задач зміцнення своїх домінуючих позицій. Концепція глобалізації включає положення про наявність єдиної держави, здатного діяти глобально і що має світові інтереси в усіх найважливіших сферах.

• Різко загострюючи конкуренцію на національних ринках, глобалізація не дає зміцніти господарствам менш розвинених країн. ТНК прагнуть підпорядкувати соціальний спрямованість національного розвитку, що позначається на соціальній обстановці в усіх країнах - у країнах базування ТНК і в приймаючих країнах. Одним з наслідків цього подальше зниження є впливу на ринку праці організованої робочої сили. Світове господарство як ціле потребує вільного ринку праці, але він в основному створюється не за рахунок свободи пересування робочої сили між країнами, а внаслідок вільного вибору ТНК найкращих для них умов використання робочої сили. Для розвинених країн головний вплив міровізаціі виражається в тиску на зайнятість малокваліфікованих робітників.

• Глобалізація економічних систем, супроводжується посиленням відкритості національних господарств, сприяє ТНК і ТНБ швидко переводити з одного центру до іншого величезні фінансові кошти, ввергаючи ослаблені національні економіки в стан фінансових криз.

Однобічні переваги при розподілі вигод глобалізації національних господарств ускладнюють гармонійний розвиток світової економіки, залишають багато країни та регіони на узбіччі економічного прогресу і навіть поза його сфери. Тому експерти визначили глобалізацію ЮНІДО як «реструктуризацію світової економіки, в процесі якої шириться розрив між тими націями, які досягли промислової критичної маси, необхідної для забезпечення світової конкуренції, і відсталими».

Міровізаціі господарського життя протистоять загальні цінності, що відтворюються національними інститутами.

холера чума