политическая власть понятие источники и содержание

Продовольча допомога

Загострення положення з продовольством в цілій низці країн, що розвиваються на початку 70-х років викликало необхідність прийняття термінових заходів, спрямованих на пом'якшення продовольчої проблеми. Важливим інструментом зменшення проблеми голоду з'явилася продовольча допомога, під якою розуміється передача коштів на умовах пільгових кредитів та безоплатних дарів.

Масштаби і вплив. Продовольча допомога стала одним з елементів забезпечення продовольчої безпеки. З середини 70-х років її обсяг зріс з 8 до 13 млн т зерна на рік в 1995 р., або до 0,7% виробництва. Крім того, за вказаний період зросли пільгові поставки незернових продуктів харчування (порошкове молоко, рослинне масло) з 330 тис. т до 1,2 млн т. Слід зазначити, що, незважаючи на зростання абсолютних розмірів продовольчої допомоги, значення імпорту зерна в загальних його надходження для споживання населенням країн, що розвиваються поступово збільшилася, а частка допомоги скорочувалася.

Основні постачання продовольчої допомоги йдуть до країн прісахарской Африки, на частку якої припадає понад 70% його загального обсягу. У цілому в останнє десятиліття відбулося збільшення допомоги найменш розвиненим країнам. Серед інших найбільш велику допомогу отримують Єгипет, Йорданія, Марокко і Туніс, в Азії - Індія, Пакистан, Шрі-Ланка, в Латинській Америці - Сальвадор, Гватемала, Ямайка, Перу. В

зв'язку з різким спадом сільськогосподарського виробництва продовольча допомога почала надходити в східноєвропейські країни і в республіки Центральної Азії.

Багаторічні постачання продовольчих продукти у великих кількостях дають безсумнівні тимчасові вигоди країнам-одержувачам. Вони пом'якшують брак продовольства, полегшують надання невідкладної допомоги голодуючим. Допомога зменшує валютні витрати на імпорт продовольства і дозволяє заощадити кошти, необхідні для інших галузей економіки.

Однак, для соціально-економічного розвитку приймаючих країн вона може мати негативні короткострокові та довгострокові наслідки. У зв'язку з цим відбувається переорієнтація міжнародної допомоги з поставок продовольства на передачу технології і постачання технікою та іншими засобами виробництва. Технічна та фінансова допомога надається не лише сільському господарству країн, що розвиваються, а й інших галузях продовольчого комплексу. Відставання їх від Заходу у країн, що розвиваються, так само як і в розвитку сільського господарства, велике.

Країни, що розвиваються прагнуть виключити негативні впливи з боку країн-донорів при отриманні продовольчої допомоги. Вони виступають проти використання допомоги для надання політичного тиску, виявляють інтерес до розширення допомоги на багатосторонній основі, до збільшення пільгового кредитування та безоплатної допомоги, пов'язанні продовольчої допомоги до програм економічного і соціального розвитку.

Донори продовольчої допомоги. Надання продовольчої допомоги здійснюється на двосторонній та багатосторонній основах. Нею займаються міждержавні організації та об'єднання - ОЕСР, ЄС, ОПЕК та ін У 80 - 90-ті роки відзначалася тенденція скорочення допомоги, що надається через міждержавні організації і збільшення її через неурядові.

Найбільшою міжнародною організацією, що займається питаннями продовольства та сільського господарства в світі, є Продовольча та сільськогосподарська організація I (ФАО), створена в 1945 р. Крім збору та аналізу інформації ФАО займається питаннями координації надання продовольчої допомоги країнам, що розвиваються, а також сприяння розвитку сільського господарства. Вона розробляє та здійснює різноманітні проекти технічної допомоги. В системі ФАО з 1967 р. діє програма промислового співробітництва, в реалізації якої приймають участь більше ста корпорацій агробізнесу.

Істотний внесок у розробку продовольчих запитань вносять інші міжнародні організації, у тому числі створений ООН в 1974 р. Світовий продовольчий рада, що спостерігає за світовим продовольчим становищем і організує допомогу нужденним країнам. У 1977 р. було створено Міжнародний фонду сільськогосподарського розвитку (ІФАД), він надає сприяння країнам, що розвиваються з метою поліпшення становища з продовольством, надаючи кошти у вигляді позик на пільгових умовах і у вигляді дарів.

Основним постачальником допомоги на двосторонній та багатосторонній основах є США. Протягом багатьох років вони постачають продовольчі товари країнам, що розвиваються або на пільгових умовах, або безоплатно. У середині 60-х років на США припадало 96% обсягу продовольчої допомоги. У 90-і роки ця частка знизилася на 40%. Будучи найбільшим постачальником допомогою, США в своїх зовнішньоекономічних відносинах не раз вдавалися до політики «продовольчого зброї». Великі постачання продовольчої допомоги надавалися в 70-і роки Єгипту за часів Садата, Чилі - після військового перевороту. У 60-ті роки значна безоплатна допомога надавалася Тунісу, Філіппін і Південному В'єтнаму, а на пільгових умовах - Індії, Пакистану, Південному В'єтнаму та Південної Кореї.

Поряд з наданням продуктову допомогу, розширенням

сільськогосподарського експорту США з кiнця 70-х років прийшли до політики стимулювання виробництва продовольства у країнах, що розвиваються. Вони виходили з того, що даний підхід сприяє політичній та соціальної стабілізації в світі і дозволяє США розширити свої торгові зв'язки.

У 80-і роки продовольчої допомоги зросла роль країн Західної Європи. У порівнянні з США ЄС дотримується більш помірної спрямованості в надання продовольчої допомоги. Поставки продовольства включають зернові, порошкове молоко, топлене масло та цукор. Більша частина допомоги направляється у найменш розвинуті країни Африки та Азії. В основному вона концентрується в країнах, пов'язаних з Союзом системою різних угод. Окремий напрямок у надання продовольчої допомоги ЄС - виділення коштів на цілі розвитку сільського господарства країн, що розвиваються.

чума холера