легальность и легитимность власти

Фактори світового впливу США

На сучасному етапі світового розвитку розмір і рівень національного ринку виступають важливими факторами впливу світового. Високий ступінь забезпеченості власними ресурсами США щодо стримує збільшення залежності від зовнішніх джерел і дає макроекономічній політиці США достатній ступінь свободи. Але от попиту на найбільшому в світі американському національному ринку залежить збут товарів і послуг багатьох країн, особливо це відноситься до готових виробів і тих видів сировини, якими господарство США у великій мірі забезпечується за рахунок імпорту.

Найбільший у світі обсяг ВВП означає, що США витрачають значно більше будь-якої країни на поточне споживання й інвестиції.

1.Зміни до американської економіки, а також зміна умов доступу на
американський ринок роблять істотний вплив на стан експортерів.
Наприклад, маючи самим розвинутим машинобудуванням, США одночасно виступають
найбільшим імпортером технічних виробів машино-, приймаючи приблизно 1 / 5 світового
експорту машин та обладнання, проводячи закупівлі практично з усіх видів техніки. Це
спонукає інших країн активно боротиметься за доступ до ринку США і зміцнення своїх
позицій на ньому, що на принципі відповідає інтересам США. У результаті конкурентної
боротьби між експортерами відбувається вивільнення коштів американських для їх
використання на понад прогресивних напрямках, завдяки задоволенню частини
потреби господарства і суспільства за рахунок дешевого імпорту.

Найбільшими експортерами в США виступають промислово розвинені країни: Канада направляє до США понад 80% (31,3% ВВП), Японія - понад 20% (3,1% ВВП), а Німеччина - 8-10% свого експорту (2,6 % ВВП). Стійкий дефіцит у торгівлі з цими країнами став характерної рисою економіки США. Доступ на ринок США був для названих країн однією з головних умов їхнього економічного розвитку.

В останні роки економіка США стала одним з основних споживачів експортної продукції не тільки промислово розвинених країн, але й нових індустріалізующіхся країн. Так, на США припадає 91% всього експорту Мексики (22,6% ВВП), понад 90% - Малайзії (27,7% ВВП), 40% - Філіппін, 32% - Бразилії.

2.США виступають крупним ринком робочій сили. Поряд з трудовою легальної
міграцією для неї характерні великі масштаби торгівлі живою товаром (сучасна
форма работоргівлі).

3.США є найбільшим експортером продукції наукоємної. Їм належить
близько 10% всього ринку такої продукції за межами країн. Одночасно з цим Сполучені Штати Америки
виступають головним ринком для провідних експортерів продукції високих технологій. Частка
наукомісткої продукції в вартості всього імпорту США становить близько 14%. Великий
потенціал експортної діяльності містять новітні напрямки науково-технічного
прогресу. США належить 70% світового ринку програмного забезпечення ЕОМ для.
Реалізація інтелектуальної продукції, різних видів науково-технічної
інформації стає все більш перспективним видом міжнародного
підприємництва, є важливим провідником американських світового впливу
корпорацій.

4. Розвиток економіки країн більшості базується на досягненнях науково-технічного прогресу, використання наукових даних. Як зазначалося, 70% наукової інформації міститься в американських банках даних. Оскільки навіть у Європі та Японії немає рівнозначних банків даних, ще тривалий час їх вчені, інженери і підприємці будуть продовжувати черпати знання в основному з американських джерел. Це підсилює їхню залежність від США, впливає на комерційну та виробничу стратегію споживача інформації.

5. До цих пір в багатьох країнах, що розвиваються і в країнах з перехідною економікою не вирішена продовольча проблема. Вони залежать від поставок продовольства, в тому числі від продовольчої допомоги. США виступають найбільшим експортером сільськогосподарської продукції (35% світового експорту пшениці, 69% кукурудзи, соєвих бобів, 25% бавовни, 18% рису, 12% тютюну).

6.Важливе вплив на економічний стан країни і на інші країни має
участь у міжнародному виробництві, що засновується на зарубіжному
підприємницькому капіталі. На частку США доводиться 24% загальносвітової обсягу
нагромаджених прямих капіталовкладень. Американська частка значно скоротилася (43%
в 1980 р.), але залишається найбільшої. Мережа міжнародного виробництва, створену
шляхом прямих закордонних інвестицій, в економічній літературі прийнято
називати другим економікою.

Друга економіка США займає особливу місце у світовій системі. За своїм виробничому, науково-технічного і фінансового потенціалу вона істотно перевершує аналогічні сфери господарювання найближчих конкурентів США в цій області: Євросоюзу і Японії. Вже в середині 80-х років на 20 тис. контрольованих американським капіталом закордонних підприємствах було зайнято понад 6,5 млн робітників і службовців, що становило чверть всієї робочої сили, зайнятої на підприємствах, що належать американським ТНК. Обсяг продажів товарів і нефінансових послуг закордонними філіями і підконтрольними фірмами відповідав приблизно 1 / +3 товарообігу материнських компаній і приносив близько 1 / 3 прибутку (у японських - 12%). Загальний обсяг продажів підприємств та фірм другої економіки відповідає 32% ВВП США. Кістяк другої економіки утворять зарубіжні фірми промислові, закупівлі яких на 80% забезпечуються поставками материнських корпорацій.

Інтенсивне взаємодія зарубіжних підприємств з американських ТНК господарськими структурами США висловлюється в найбільш рельєфною формі в зростаючій виробничої кооперації зарубіжних філій з материнськими фірмами. Серед машинобудівних компаній отримав розвиток випуск товарів для американського ринку на закордонних складальних підприємствах, належних ТНК, з вузлів і деталей, що поставляються з підприємств материнських компаній. Створення подібного замкнутого циклу виробництва забезпечує американським ТНК отримання мільярдних прибутків щорічно. Тут Головний виграш забезпечує відносна дешевизна робочої сили, зайнятої на закордонних підприємствах.

Доходи від інвестицій ТНК є важливим чинником здатності США

фінансуватиме свою закордонну діяльність і інститути міжнародного співробітництва і розвитку.

7.Позиції на міжнародних ринках позикового капіталу. Американське господарство
потужний спирається на внутрішній ринок позикового капіталу. Компанії і держава
виступають найбільшими світовими кредиторами та найбільшими світовими позичальниками
одночасно, в широких масштабах скористайтесь капітал інших країн.

Масштаби внутрішнього кредитного ринку є потужним фактором впливу США на світове рух грошових ресурсів. Ще на початку 90-х років обсяг кредитних ресурсів, які розподіляються цим ринком, перевищив 1000 млрд дол щорічно, що значно перевищує величину кредитного ринку будь-якої з інших розвинених країн. В умовах тісної взаємодії грошових ринків, фактичної їхньої інтеграції у світовий ринок кредитних ресурсів події на грошовому ринку США, повороти кредитно-грошової політики країни суттєво впливають на загальний стан справ у світовій економіці та її валютно-фінансовій сфері.

8.Підтримці провідних позицій США у світовій економіці сприяє
міжнародна роль долара, який залишається головним резервним і розрахунковим засобом
у світовій валютно-фінансовій системі. Інвалютні резерви центральних банків інших
країн на 61% складаються з доларів, майже +2 / 3 розрахунків у світовій торгівлі здійснюється в
доларах; долар слугує мірою цінності багатьох важливих товарів (наприклад, нафти) на
світовому ринку; в доларах проводиться 3 / 4 банківського міжнародного кредитування. Роль
долара значно перевершує економічну вагу США у світі.

США отримують великі доходи від випуску, емісії грошових знаків (сеньйораж).
Доларова грошова маса досягає величезної величини в 560 млрд. Більше 2 / 3 цієї

маси обертається поза американського господарства, в основному в РФ. Вона означає фактичний кредит казначейству США.

Доллар служать єдиним еталоном, на який рівняються всі валюти розвинених країн. На практиці все учасники міжнародних розрахунків продовжують орієнтуватися долар на. Причиною цього є потреба міжнародного обміну в єдиному універсальному розрахунковому засобі, що диктується зростаючим єдністю товарного виробництва в світовому господарстві. Ефективно задовольнити потребу в існуючих цю умовах може тільки національна валюта країни, якій належить провідна роль в світовому господарстві, і США відповідають цим вимогам.

Курсу Зміни долара спричиняють глибокі наслідки і для Сполучених Штатів, і для інших країн. Підвищення його курсу відносно зменшує обсяг експортної виручки в доларах, нерідко тягне за собою більш значне, ніж зміна валютного курсу, падіння світових цін, особливо на сировину. Навпаки, зниження курсу долару служить потужним засобом, що сприяє росту американського експорту та відтискування конкурентів США на зовнішніх ринках. Одночасно стримується імпорт в США внаслідок ефекту зростання цін. Таким чином, для зміни США курсу долара так чи інакше можуть приносити вигоди і переваги.

уровни здоровья