марксистская теория политики

Обсяг і рівень розвитку ринків

Ринки країн, що розвиваються більшості невеликі, якщо робити висновки про них за величиною ВВП, який характеризує величину ресурсів, що надходять у розпорядження кожної країни. Обсяг ВВП усіх країн, що розвиваються визначений на основі поточних валютних курсів, лише на третину перевищує відповідний показник Японії, поступаючись США майже в 1,3 рази. Масштаби споживання і виробництва в КНР майже відповідають масштабами Італії, Індії - Іспанії. Масштаби споживання всієї Південної та Південно-Східної Азії приблизно рівні відповідним показникам однієї з провідних західноукраїнських

європейських країн.

Обсяги ВВП, розраховані на основі купівельної спроможності валют, дають більш сприятливі показники для країн, що розвиваються. В цьому випадку на все, що розвиваються, припадає трохи більше 1 / 3 світового споживання. Але його обсяг у країнах Латинської Америки дещо перевершує японський, в країнах Близького Сходу поступається німецькому, а всіх країн поступається французькому Африки. Разом із тим внутрішніх величина ринків ряду країн, що розвиваються, підрахована за цим методом, порівнянна з величиною ринків промислово розвинених країн. Серед 50 найбільших за об'ємом ВВП країн світу налічується 15 країн, що розвиваються, включно з КНР, Індію, Бразилію, Мексику, Індонезії, Ірану. В основному це великий країни з чисельністю населення.

• Другим узагальнюючим показником масштабу розвитку ринку величина може служити доходу на душу населення. У середньому даний показник, підрахований на основі поточних валютних курсів, поступається, як вище вже зазначено, промислово розвиненим країнам Заходу в 21,2 рази, коливаючись у межах 111 раз для найменш розвинених країн і 7,5 рази для країн із середнім рівнем розвитку. У даному випадку серед 50 провідних країн світу з величиною ВВП на душу населення виявляється тільки 13 країн, що розвиваються. Це Аргентина, Mexico, Chile, нафтовидобувні країни Перської затоки. При підрахунку валового продукту на базі купівельної спроможності валют розрив у рівнях прибутку на душу населення буде менше.

• Купівельна здатність ринку пов'язана не лише з високим рівнем економічного розвитку, а й з чисельністю населення. У 12 країн підсистеми країн, що розвиваються чисельність населення перевищує 50 млн, в інших становить 13-20 млн чоловік. Невелика кількість населення спонукає країни малі концентрувати свої зусилля на обмеженому числі виробництв, заохочуючи їх до інтенсивного участі в міжнародному поділі праці.

• Особливістю ринків країн, що розвиваються то є, що значна частина їх населення досі отримує чималу частину своїх життєвих коштів від натурального, нетоварного виробництва (5% - у Латинській Америці, 23 - у країнах Азії, 25% - в Африці). Тому навіть у великих країнах об'єм реального платоспроможного попиту залишається обмеженим.

• Рівень розвитку внутрішнього ринку багато в чому визначається поширенням найманої праці, якісним характером найму. У середньому частка обличчя найманої праці становить приблизно 47% самодіяльного населення. Інститут найманої праці характеризується великим своєрідністю, що ставить його в тій чи іншій мірі поза ринком. У країнах Азії близько 49% осiб, що працюють за наймом, зосереджено в сільське господарство. Чималу їхню частину становлять поденники, що володіють власними маленькими ділянками землі й тому пов'язані з натуральним господарством. Їх залежність від засобів існування ринку залишається обмеженою. Отже, в наведеному вище цифру входять і докапіталістичні форми найму, які не забезпечують ні розширеного відтворення, ні особистій незалежності працівника.

У ряді країн незареєстрована, неліцензованих і іноді незаконна діяльність часто відіграє домінуючу роль в зайнятості і виробництві. Це особливо сильно проявляється в аграрному секторі Африки, де неформальна діяльність забезпечує 75% зайнятості і 40% ВВП. Деякі оцінки показують, що 1 / 4 робочою сили африканських країн зайнята неформально в промисловості й послуги.

• Одна з важливих особливостей ринків внутрішніх полягає в тому, що сфера
володіє певною автономністю споживання до виробництва.Вона грає менше
активну роль у формуванні виробничого процесу ніж у розвинених країнах.
Крім названої вище причини, пов'язаної з складом найманої робочої сили, на даний
положення впливають і інші. Розробка природних ресурсів почалося на ранньому етапі поза
зв'язку з розвитком внутрішніх потреб країн світової периферії. Вона зазвичай

передувала значному поширенню в них товарно-грошових відносин. Експортно-орієнтовані виробництва в цілому ряді країн придбали самодостатній характер і в ряді випадків до цих пір мають обмежувальні господарські зв'язки з місцевою економікою.

• Важливий показник загальній трансформації господарського механізму - розвиток грошового ринку, про зростання якого говорить відношення суми кредитних зобов'язань всередині країни до величини ВВП. В 90-х роках кредити, отримані у бідних країнах, коливалися в межах 60-80% ВВП, у країнах середнього рівня розвитку - 50-60%, що було нижче рівня розвинених країн в 2-2,5 рази.

омз предмет