международные организации и их роль

Основні риси економічного розвитку

Темпи, фактори та умови економічного зростання. Тривалий час господарство росло країни відносно низькими темпами, поступаючись за відповідними показниками всім країнам, що розвиваються та світу в цілому. Темпи зростання значно господарського

зросли в 80-90-ті роки. За цими показниками Індія перевершувала країни, що розвиваються в цілому

Підвищення темпів зростання пояснюється зробленими раніше мірами по подоланню відсталості соціально-економічної структури господарства, посилення національного капіталу.

1.Рівень заощаджень% підвищився до 23-24, у 50-ті роки він становив 10-13%
ВВП. Основна маса заощаджень (порядку 80%) здійснювалася в домашніх господарствах.
Заощадження приватних компаній не перевищували п'ятої частини їх загального обсягу.

З 80-х років почала зростати загальна факторна продуктивність. Цьому сприяла політика фінансової стабілізації, дефіцитності скорочення державного бюджету. Соціальні видатки уряду не перевищували ВВП 1,7%. У 90-х роках різко впав рівень інфляції - з 13,6 до 3%

2.Економічне зростання в Індії супроводжувався поліпшенням робочої кваліфікації
сили, про що свідчить підвищення рівня грамотності. Проте до кінця XX ст. Індія
залишалася в числі найменш грамотних країн, де тільки 62% дорослого населення може
читати і писати (в КНР - +80%). До середини 80-х років неграмотним було більше половини
населення. Жодна країна, за винятком багатих нафтою країн Перської затоки, не
забезпечила індустріалізацію без досягнення 60 рівня грамотності в%. Індія виділяє
тільки 3,4% ВВП на освіту, що нижче рівня 50-х років. Але вона занадто направляє
велику частку своєї бюджету на вищу освіту для дітей тонкого шару багатих.
Більшість закінчили вузи отримали освіту в галузі мистецтва, комерції і
юриспруденції і лише 5% - в області машинобудування.

3.Темпи зростання економіки стримувалися нерозвиненістю інфраструктури --
енергетики, зв'язки, транспорту. Індійське господарство відчуває нестачу електроенергії
- Близько 7%. Споживання електричної енергії на душу населення становить 350 кВт-г на рік,
це один з найнижчих показників в світі. В 1998 р. на 1000 жителів припадало лише 22
телефонні номери та один мобільний телефон (в КНР - 70 і 19, в Малайзії - 198 і 99).

Значні кошти відволікаються на військові потреби - 2,6-2,3% ВВП.

4.Особливе становище склалося в сфері наукових досліджень. Країна посідає
чільне місце на НДДКР арені, символом чого є Бангалор - «силіконова долина»
Індії. У деяких сферах індійські лабораторії належать до світового класу. Це
сфери інформаційної технології, технології матеріалів, ряд напрямів біології і
біотехнології. Витрати на НДДКР досягають 0,8% ВВП країни. Основна маса
досліджень здійснюється у фундаментальній сфері, недостатньо уваги приділялося
прикладних дослідженнях. Великі кошти направляються на термоядерні і
космічні дослідження.

Відносно високі темпи економічного росту сприяли збільшенню зайнятості в промисловості і в сфере услуг. Разом з тим залишається величезне щодо надмірне населення в сільській місцевості. В країні повільно скорочуються масштаби бідності і безробіття. За межею бідності перебуває приблизно 36% населення. Їх дохід не дозволяє їм купувати навіть фізіологічний мінімум продуктів харчування. Приблизно третина сільського населення фабричні не набуває товари. Промислові споживчі товари тривалого користування купує багата верхівка в 5-10% населення. Щоправда, в абсолютних розмірах вона становить значну групу населення, порівнянну з чисельністю усього населення великих західних країн.

У результаті в Індії зберігається подвійний, дуалістичний ринок. Стагнація платоспроможного попиту на речі першої необхідності, в яких потребує більшість населення, поєднується із зростанням платоспроможного попиту предмети на тривалого користування.

5. Загальну обстановку в країні обтяжують сепаратистські рухи у штатах Ассам (з 1979 р.), Пенджаб (з початку 80-х р.), в Кашмірі (з 1989 р.).

Структурні зрушення.За 80-90-ті роки в господарстві країни сталися величезні соціально-економічні зміни. Промислове виробництво зросло в 3,3 рази (1950-1980-і роки - більш ніж у 5 разів). Частка промислового виробництва підвищувалася до +30%, обробній промисловості перевищувала 19% ВВП (1950 р. - 11,4%).

У 90-ті роки відбулися зміни в галузевій структурі промислового виробництва.Найбільш швидкими темпами зростало виробництво шовку, вовни, штучних волокон, напоїв та тютюнових виробів, що призвело до помітного зростання частки легкої промисловості.

Швидкозростаючим сектором обробній промисловості була аудіосистеми. За 1992-1997 рр.. її виробництво збільшувалося на 40% в середньому в рік. Особливо відзначалися високі темпи зростання у виробництві програмного забезпечення (58%). Розвиток електроніки супроводжувалося великими зрушеннями в виробництві інформаційної технології

В результаті у структурі обробної промисловості відбулися неоднозначні зміни. З одного боку, посилилися традиційні галузі, з другого - підвищення кількості електроніки, але знизилася частка машинобудування. Останні тенденції призвели до внутрішньогалузевих диспропорцій в національному провадженні, що знаходить дозвіл в експортній спрямованості виробництва електроніки.

Величезну роль в економіці Індії сільське господарство відіграє.Воно виготовляє 28% внутрішнього продукту (1950 р. - 50% ВВП), у ньому зайнято майже 67% робочої сили. Після досягнення незалежності продовольчої проблемі надавалося важливого значення. За другу половину XX ст. сільськогосподарське виробництво збільшилось у 3,6 раза (1980 - 1987 рр.. - у 1,6 раза), виробництво харчового зерна зросла з 51 до 192 - 200 млн т. Урожайність зернових становить 1,8 т з га, пшениці - 2,5 - 2,6 т з га.

У країні в основному вирішено продовольча проблема, але на душу населення припадає лише дещо більше 0,5 кг зерна на день. В структурі сільськогосподарського виробництва низький рівень тваринництва - 25%. Середньоподушний норма споживання продуктів залишається вкрай низькою, в енергетичному еквіваленті, складаючи близько 2250 калорій. Товарне виробництво зернових всі ще зосереджена переважно на 15% всіх оброблюваних земель, які доводяться на житницю Індії - штати Харьяна, Пенджаб, Західний Уттар Прадеш.

Досягнутий в штатах економічний потенціал як і раніше пов'язаний переважно зі ступенем розвитку сільського господарства. У більшості штатів східного узбережжя, південно-сходу та інших районів малоземелля основного масиву селянства служить причиною відтворення традиційних форм аграрних відносин. Зустрічаються там зони сучасного землеробства не визначають загального стану. Споруджені в цих районах промислових підприємств відрізняються невисоким соціально-економічним ефектом. Посилення господарської взаємодії між штатами і підключення їх до механізму загальнонаціонального ринку породжують соціальну напруженість у плані регіонального нерівності (Розрив у рівнях економічного розвитку невеликий - 5:1 - Пенджаб і Біхар).

Соціально-економічна зміни відбуваються в усіх сферах господарства. У кредитній системі поряд із організованим зберігся великий неорганізований грошовий ринок, де діють місцеві банкіри і лихварі-професіонали - вихідці з певних каст, торгівці-посередники, дрібні товариства взаємного кредиту. У перші роки незалежності основна частина селян і дрібної промисловості були підпорядковані торговельно-лихварському капіталу, який виснажував їх високим лихварським відсотком і тим самим перешкоджав товарної трансформації. Звичайна ставка відсотка в неорганізованому секторі коливалася від 18 до +36%, а в ряді економічно відсталих районів перевищувала 75% річних. В останні роки питома вага організованого, зокрема сільськогосподарського, кредиту перевищило 60% в порівнянні з 7% в 1950 р. і 29% в 1970 р.

Загальні підсумки. Ще в 80-ті роки Індія перетворилась з аграрної в аграрно -

індустріальну країну. Отримали розвиток такі наукомісткі галузі, як атомна,
електронна, аерокосмічна. Її промисловий потенціал можна порівняти з потенціалом
багатьох індустріальних країн. Стабілізоване продовольче становище, 91%
населення забезпечений питною водою. Середня очікувана тривалість життя
перевищила 60 років (1980 р. - 50,4 року).

У світовому виробництві, незважаючи на великі зрушення в індійської економіки, країна вирізняється сировинними і базовими галузями. Наприкінці 90-х років на частку Індії припадало 30% світового виробництва земляних горіхів, 28 - чаю, 21 - рису, 11 - молока, цукру, 10 - пшениці, 8,5% добрив. Країна є одним з найбільших виробників каучуку натурального і кави. У виробництві чорних металів на її частку припадає 4,8% випуску світового, неелектричних машин - 0,9%, у виготовленні програмного забезпечення - 0,5% світового обсягу.

оптимальная двигательная активность в день