Головна Світова економіка Економічне зростання і його якість Характерні риси соціальної структури господарства
объект социологии это

Характерні риси соціальної структури господарства

Формування соціально-економічної структури визначався ходом соціально-економічних перетворень у країні, пов'язаних з приватизацією державної власності, в результаті яких склалася досить стійка система, основні риси якої визначають функціонування підприємницького секторів, держави і використання робочої сили.

Основне місце в діловій активності приватнокапіталістичний зайняв сектор. Частка приватного та змішаного секторів в виробництві ВВП склала 70%, в числі зайнятих - 60%. Вони виникли в результаті зламу займав домінуюче положення державного сектора. У ході цього процесу були порушені принципи економічного свободи, рівноправності і соціальної справедливості. Основні господарські суб'єкти були передані в приватні руки або безкоштовно, або за безцінь (у середньому за одну приватизоване підприємство в промисловості отримано 15,5 тис. дол.)

Роздані всім населенню приватизаційні чеки потрапили до рук керівників створених різного роду об'єднань, фондів шляхом шахрайства, використання державних коштів. Величезні надбань зосередилися в руках окремих осіб. Основний шлях їх збагачення - входження або близькість до владних структур, «сім'ю». Склався кримінально-номеклатурний капіталізм або клептократія.

Щоб утворилася власності і системи господарювання характерна клановість. Зрощенні з державною апаратом та криміналом угруповання нових власників контролюють ринки, ведучи боротьбу за володіння над найбільшими і прибутковими підприємствами і доступ до державного бюджету. Клани цементують неформальна залежність, кругова порука, відданість. Вони володіють величезною економічною і політичною владою, володіють ЗМІ, пригнічуючи незалежну активність, усуваючи неугодних чиновників і підприємців. Домінування кланових угруповань деформувало товарно-грошові відносини, перетворюючи їх в квазіриночние.

Кланове структура підприємництва породжує монопольну структуру та господарської діяльності ринку. Вона утвориться в результаті особистої унії кланів і державних установ, створення «дружніх» компаній, які очолюються особами, пов'язаними з органами влади. Це дозволяє угрупованням обмежувати участь ринку на інших, використовуючи правові, адміністративні та силові методи, в тому числі доводячи їх до банкрутства. У цих умовах ефективні підприємства можуть надаватися неприбутковими.

Задача швидкого зламу планованої центрально господарської системи, недопущення її відродження сприяла криміналізації господарської діяльності. За оцінками, в 1997 р. в країні діяло понад 3 тис. злочинних угрупувань, які контролювали понад 40 тис. господарських суб'єктів. В кримінальну середу втягнуто понад 40% підприємств і майже 70% комерційних структур. За усередненим оцінках, вони контролюють 25% ВВП країни.

Общестрановие масштаби придбала «тіньова" діяльність. Відсутність чіткої правової регламентації, руйнація в громадській свідомості звичайних норм поведінки, взаємин дозволяє багатьом суб'єктам і фізичним особам здійснювати протиправну діяльність. Теневая господарська діяльність досягає 40-50% ВВП, або у два рази вище, ніж в інших країнах з перехідною економікою. Основна маса тіньової діяльності здійснюється у великих об'єднаннях, які вкривають величезні доходи від оподаткування.

Клановість і пов'язана з ним кримінальна і тіньова економіка пригнічують ініціативу інших господарюючих суб'єктів, прагнення домашніх господарств до заощадження, деформують регулюючу і соціальну роль держави. У важкому становищі виявляється сектор малого та середнього підприємництва. Частка малих підприємств в загальному виробництві зменшилася з 14,3% у 1992 р. до 5,5% у 1999 р., а в зайнятості після підвищення в середині десятиліття повернулася до колишнього рівня.

условия возникновения болезни